Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60147
Title: Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn phía nam đồng bằng sông Hồng liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp: Luận văn ThS. Chuyên ngành biến đổi khí hậu
Authors: Vũ, Việt Đức
Keywords: Biến đổi khí hậu;Nghiên cứu diễn biến
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Các Khoa học Liên Ngành
Abstract: (1) Lý do chọn đề tài: Việt Nam có một bờ biển dài và hầu hết diện tích đất nông nghiệp đều nằm ở đồng bằng ven biển, các khu vực này được cảnh báo là có nguy cơ cao về các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu như ngập lụt, nhiễm mặn, xói mòn, rửa trôi, hạn hán... Những hiện tượng cực đoan này đều là mối đe dọa to lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, việc nghiên cứu đánh giá vùng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn có liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp là một nhiệm vụ có tính cấp thiết cao. Do đó, học viên lựa chọn đề tài “Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn phía nam đồng bằng sông Hồng liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp” nhằm đánh giá, dự tính diễn biến xâm nhập mặn tại khu vực phía nam đồng bằng sông Hồng giúp hạn chế các thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu. (2) Vấn đề nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Diễn biến xâm nhập mặn nước mặt tại sông Đáy và sông Ninh Cơ và ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp. - Phạm vi nghiên cứu: khu vực phía nam đồng bằng sông Hồng, cụ thể là khu vực sông Ninh Cơ và sông Đáy thuộc tỉnh Nam Định. (3) Kết quả nghiên cứu: Xâm nhập mặn diễn ra trên cả sông Đáy và sông Ninh Cơ, theo các kịch bản biến đổi khí hậu, diễn biến xâm nhập mặn càng nghiêm trọng. - Với sông Đáy: So sánh giữa 2 kịch bản với nhau thì giá trị độ mặn tại cùng một vị trí (22 km từ cửa biển) của kịch bản RCP 8.5 cao hơn so với kịch bản RCP 4.5 (15,4 g/l so với 15 g/l tại năm 2100); tương tự với độ lấn sâu của cùng một nồng độ mặn 1,5 g/l thì kịch bản RCP 8.5 cao hơn kịch bản RCP 4.5 (29,5 km so với 28,3 km tại năm 2100). - Với sông Ninh Cơ: đối sánh giữa 2 kịch bản RCP 4.5 và 8.5 cho thấy giá trị độ mặn tại cùng một vị trí (22 km từ cửa biển) của kịch bản RCP 8.5 cao hơn so với kịch bản RCP 4.5 (2,4 g/l so với 2,2 g/l tại năm 2100); tương tự với cùng một nồng độ 1,5 g/l thì kịch bản RCP 8.5 tiến sâu hơn so với kịch bản RCP 4.5 (22,6 km so với 22,5 km tại năm 2100). Nhìn chung nguyên do là vì mực nước biển dâng tại kịch bản RCP 8.5 lớn hơn kịch bản RCP 4.5, góp phần chứng tỏ rằng mức phát thải cao hơn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến diễn biến xâm nhập mặn. - So sánh giữa 2 sông với nhau cho thấy cho dù theo các kịch bản khác nhau thì sông Đáy bị tác động bởi mặn lớn hơn sông Ninh Cơ. Cự ly xâm nhập mặn của nồng độ 1,5 g/l trên sông Đáy lớn hơn sông 6.5 km. Tại vị trí 22km tính từ cửa biển, độ nhiễm mặn của sông Đáy là ~ 12,7 g/l (lớn hơn sông Ninh Cơ 10 g/l). Như vậy sông Đáy chịu ảnh hưởng lớn hơn nên các cơ quan, chính quyền địa phương cần đưa ra các biện pháp phù hợp để ngăn chặn xâm nhập mặn lâu dài. Các giải pháp đề xuất: - Các giải pháp phi công trình + Giải pháp thủy lợi (Rửa mặn) + Chuyển đổi cơ cấu cây trồng + Thay đổi lịch thời vụ + Chuyển đổi giống lúa + Chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho một số cộng đồng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu + Ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa giám sát mặn và cảnh báo + Đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng - Các giải pháp công trình + Sử dụng vật liệu chịu mặn + Đập và cống ngăn mặn + Công trình đập trụ nhằm kiểm soát và hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn (4) Kiến nghị: Cần phải có các biện pháp thích hợp trước mắt cũng như lâu dài để đối phó với tình trạng xâm nhập mặn đang ngày càng nghiêm trọng.
Description: 71 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60147
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003566.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.