Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60148
Title: Nghiên cứu biến đổi của lượng mưa và liên hệ với mực nước ngầm trên khu vực nội thành Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Luận văn ThS. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu
Authors: Lê, Văn Đức
Keywords: Nước ngầm;Khu vực nội thành Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Các Khoa học Liên Ngành
Abstract: Nghiên cứu biến đổi của lượng mưa và liên hệ với mực nước ngầm trên khu vực nội thành Hà Nội trong bối cảnh BĐKH nhằm đánh giá những biểu hiện của biến đổi về mưa trên địa bàn Hà Nội và tìm hiểu những biến đổi về mực nước ngầm ở nội thành Hà Nội và mối liên quan giữa biến đổi mưa và biến đổi mực nước ngầm.
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60148
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003567.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.