Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60149
Title: Nghiên cứu thực trạng phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất gạch nung trên địa bàn thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Mạnh Thao
Keywords: Khí nhà kính;Nghiên cứu thực trạng phát thải
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Các Khoa học Liên Ngành
Abstract: Qua quá trình nghiên cứu luận văn có một số kết quả mới sau: - Điều tra khảo sát, thu thập các số liệuvề hoạt động của ngành công nghiệp sản xuất gạch nung của thế giới, Việt Nam và Thành phố Hà Nội. - Tiến hành đo thực tế nồng độ các khí nhà kính trong ống khói tại 6 nhà máy, cơ sở sản xuất gạch nung. - Xây dựng phương án tính toán hệ số phát thải khí nhà kính, lượng phát thải khí nhà kính tương ứng với các loại hình công nghệ nung khác nhau. - Dự báo lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất gạch nung. - Đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm kiểm soát, giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất gạch nung.
Description: 76 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60149
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003568.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.