Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60150
Title: Đánh giá tính bền vững của mô hình sản xuất rau hữu cơ áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) tại xã Thanh Xuân- huyện Sóc Sơn - Hà Nội: Luận văn ThS. Khoa học bền vững
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Keywords: Sản xuất Rau sạch;Mô hình PGS
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Các Khoa học Liên Ngành
Abstract: - Kinh tế: Phát triển bền vững và không ngừng nâng cao thu nhập cho các nông hộ nhỏ lẻ, điều kiện vốn hạn chế. Nâng cao nhận thức của người trồng rau về vai trò và tính cấp thiết của việc áp dụng hệ thống PGS trong sản xuất. Góp phần nâng cao uy tín về nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như Quốc tế. - Xã hội: Góp phần đảm bảo sinh kế cho các nông hộ, duy trì được nguồn giống rau đặc sản tại các vùng trồng rau lâu đời. Thiết lập được mối liên kết giữa các tổ chức của những nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn của từng gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng đẩy lùi những dịch bệnh do mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây ra. Giảm bớt gánh nặng y tế cho toàn xã hội cũng như của Chính phủ. - Môi trường: So với các loại hình canh tác truyền thống khác, việc áp dụng hệ thống PGS hoàn toàn không tác động tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên và môi trườn do có những quy định nghiêm ngặt trong khâu sản xuất và tiêu thụ như: Khu vực sản xuất hữu cơ phải được cách ly tốt khỏi các nguồn ô nhiễm như các nhà máy khu sản xuất công nghiệp, khu vực đang xây dựng, các trục đường giao thông chính; Cấm sử dụng tất cả các loại phân bón hoá học trong sản xuất hữu cơ; Cấm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hoá học; Cấm sử dụng các chất tổng hợp kích thích sinh trưởng; Thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác hữu cơ không được phép sử dụng trong kho cất trữ sản phẩm hữu cơ; Chỉ được phép sử dụng các đầu vào nông dân đã đăng ký với PGS và được PGS chấp thuận
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60150
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003569.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.