Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60171
Title: Khảo sát mối quan hệ giữa kĩ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống dự báo tổ hợp.:Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02
Authors: Dư, Đức Tiến
Keywords: Thái Bình Dương;Khí hậu học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Khảo sát mối quan hệ giữa chất lượng dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương (TBTBD) thông qua mô hình động lực quy mô khu vực và áp dụng hai khía cạnh của phương pháp dự báo tổ hợp gồm i) tổ hợp đa vật lý giảm thiểu tính không hoàn thiện của mô hình và ii) đồng hóa tổ hợp trong tăng cường thông tin quan trắc cho trường điều kiện biên - Phân tích thử nghiệm tổ hợp đa vật lý và điều kiện biên tái phân tích được thực hiện cho 92 trường hợp dự báo bão từ năm 2007-2010 trên khu vực TBTBD bằng mô hình WRF-ARW cho thấy việc tăng cường chất lượng dự báo quỹ đạo mang lại hiệu ứng tích cực đến quá trình giảm sai số dự báo cường độ bão nhưng mức độ tương quan giữa hai sai số là không đồng nhất và giữa các hạn dự báo là khác nhau. Sai số dự báo quỹ đạo tại các hạn sau 48h-72h ngày giảm dẫn đến hiệu ứng tích cực trong việc giảm sai số dự báo cường độ so với hạn dự báo 24h. - Luận án đã thử nghiệm xây dựng thông tin cấu trúc xoáy thuận từ các phân tích bão thời gian thực và áp dụng phương pháp đồng hóa tổ hợp (sơ đồ LETKF) để đồng hóa đồng thời với thông tin quy mô lớn (quan trắc từ gió vệ tinh các mực trên cao) vào mô hình WRF-ARW. Mặc dù với mẫu thử nghiệm còn hạn chế nhưng các kết quả cho thấy rõ khả năng tăng cường điều kiện ban đầu của mô hình trong dự báo bão/xoáy thuận nhiệt đới cũng như kĩ năng, chất lượng dự báo quỹ đạo và cường độ bão khi các thông tin quy mô bão và quy mô lớn được cập nhật vào mô hình.
Description: 134 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60171
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003589.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.