Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60173
Title: Đánh giá mức độ tồn lưu của một số hợp chất OCPs, PCBs và PBDEs tại các vùng ven biển miền trung Việt Nam: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Trịnh, Thị Thắm
Keywords: Hóa học hữu cơ;Hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền vững
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - ã xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xử lý mẫu phân tích đồng thời 3 nhóm chất POPs nghiên cứu là OCPs, PCBs và PBDEs trong mẫu trầm tích và mẫu sinh học - ã ứng dụng phương pháp đo đồng vị 210 Pb của các lát cắt cột trầm tích để tính toán tốc độ tích tụ trầm tích và xác định tuổi trầm tích của các lát cắt . ã kết hợp phương pháp phân tích đồng vị phóng xạ và phương pháp hóa học để đánh giá đặc tính tích lũy, lịch sử ô nhiễm của các chất hữu cơ khó phân hủy tại khu vực ven biển miền Trung iệt Nam; - ã đánh giá một cách đồng độ mức độ tồn lưu của cả 3 nhóm chất OCPs, PCBs và PBDEs trong trầm tích tại 6 khu vực cửa sông ven biển từ Nghệ An đến Quảng Nam. Mức độ ô nhiễm OCPs và PCBs tại một số cửa sông - ven biển chính từ Nghệ An đến Quảng Nam tương ứng là 8,99 ÷19,8 ng g và 19,7 ÷ 82 ng g. Hàm lượng các PBDEs trung bình dao động trong khoảng 9,81 ÷ 45,1 ng/g. - ã đánh giá được khả năng tích lũy sinh học của 5 loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ được coi là chỉ thị môi trường trên pham vi rộng từ Nghệ An đến Quảng Nam. Hệ BAF và B AF cao nhất đối với DDTs và Endosulfan, tương ứng là 1 3 và 15. Trong số các loài, vẹm xanh có sự tích luỹ sinh học cao nhất đối với cả OCPs và PCBs.
Description: 170 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60173
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003591.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.