Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60177
Title: Thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GPS dùng cho các vật thể chuyển động: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Phạm, Văn Tăng
Keywords: Hệ thống dẫn đường tích hợp;Thiết kết
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Phân tích và đặc trưng hóa sai số của các cảm biến MEMS sử dụng trong hệ thống dẫn đường INS. Việc đặc trưng hóa sai số cảm biến đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng hệ dẫn đường tích hợp INS/GPS cho vật thể chuyển động. - Thiết kế và xây dựng thành công hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GPS sử dụng các cấu trúc lọc Kalman linh hoạt, phù hợp trong cả điều kiện tín hiệu GPS không ổn định hoặc bị gián đoạn.
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60177
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003595.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.