Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Title: Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Tạ, Thị Thảo
Bùi, Xuân Thành
Đoàn, Thị Huyền
Keywords: Hóa học phân tích;Thuốc kháng sinh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa họcTự nhiên
Abstract: Đã lựa chọn được các điều kiện phù hợp cho phép đo phổ hồng ngoại truyền qua nhằm định lượng các hoạt chất kháng sinh trong thuốc.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Format Extent: 142 tr.
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003597.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.