Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60215
Title: Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai
Authors: Nguyễn Thị Thùy Linh
Keywords: Tài chính – Ngân hàng;Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHKT
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận chung về phát triển cho vay khách hàng cá nhân, tác giả sẽ phân tích, đánh giá thực trạng tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank Lào Cai giai đoạn 2013-2016. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank Lào Cai trong giai đoạn tiếp theo
Description: 122 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60215
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008537.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.