Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60216
Title: Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Authors: Lê Ngọc Huân
Keywords: Luật hiến pháp;Luật hành chính;Công chức
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn cấp huyện, đánh giá được thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Từ đó luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện nói chung và trên địa bàn huyện Quảng Ninh nói riêng.
Description: 122 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60216
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008538.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.