Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60217
Title: Nghiên cứu bài toán An toàn thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Quản lý hệ thống thông tin;An toàn thông tin;Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHCN
Abstract: Luận văn đi sâu tìm hiểu vấn đề an toàn thông tin, đặc điểm hệ thống thông tin, thực trạng ATTT của các DNVVN. Nghiên cứu, tìm hiểu một số hệ mật mã đảm bảo ATTT được dùng phổ biến hiện nay như: AES, RC5, RC6, RSA. Đề xuất một số giải pháp đảm bảo ATTT cho DNVVN về mặt công nghệ và nhóm giải pháp về quản lý ATTT. Xây dựng ứng dụng chữ ký số trong việc ký kết hợp đồng điện tử dựa trên sơ đồ chữ ký số RSA và hàm băm SHA256
Description: 79 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60217
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008541.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.