Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60220
Title: Vật lí đại cương. Tập 2: Điện dao động sóng (dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp)
Authors: Lương Duyên Bình
Dư Trí Công
Nguyễn Hữu Hồ
Keywords: Vật lí đại cương;Điện;Điện dao động sóng
Issue Date: 2013
Publisher: Giáo dục Việt Nam
Description: 342 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60220
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_04517.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.