Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60263
Title: Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (Đối chiếu với tiếng Anh):
Authors: Nguyễn, Văn Khang
Phạm, Hồng Vân
Keywords: Tiếng Việt;Giao tiếp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Citation: Phạm, H. V. (2017). Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (Đối chiếu với tiếng Anh). Luận án tiến sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: 1) Xác lập khung lí thuyết làm cơ sở nghiên cứu hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt. 2) Khảo sát, chỉ ra các cách thức, mức độ sử dụng và chức năng của hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt; đồng thời đối chiếu với hiện tượng ngắt lời trong tiếng Anh nhằm làm nổi bật đối tượng nghiên cứu, chỉ ra sự tương đồng và khác biệt về hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh. 3) Tiến hành khảo sát trường hợp: tác động của nhân tố giới đến hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60263
Language: vi
Format Extent: 163 tr.
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005002.pdf
  • Description : 
  • Size : 19.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.