Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60266
Title: Đánh giá về phong cách giáo dục của cha mẹ và tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở
Authors: Trần, Thị Minh Đức
Trần, Thu Hương
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Tâm lý học ứng dụng;Giáo dục gia đình
Issue Date: 2017
Citation: Nguyễn, T. A. T. (2017). Đánh giá về phong cách giáo dục của cha mẹ và tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở. Luận văn thạc sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận án bổ sung thêm vào hệ thống nghiên cứu lý luận về PCGD của cha mẹ và tự đánh giá. Làm rõ ảnh hưởng PCGD của cha mẹ đến tự đánh giá của học sinh THCS. Chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá bản thân của học sinh.Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy: đánh giá về PCGD của cha mẹ có mối tương quan với tự đánh bản thân của học sinh. Cụ thể, học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD dân chủ và tự do/ dễ dãi có mối tương quan thuận với tự đánh giá của các em trên lĩnh vực cảm xúc, tương lai và gia đình. Học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD độc đoán có mối tương quan nghịch với tự đánh giá của các em trên các lĩnh vực này. Học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD dân chủ và PCGD độc đoán có tác động nhiều nhất đến tự đánh giá gia đình của trẻ và học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD tự do có tác động nhiều nhất cho tự đánh giá tương lai của các em. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, trong các PCGD kết hợp thì học sinh quan niệm rằng PCGD dân chủ kết hợp với PCGD độc đoán của cha mẹ có tác động đến tự đánh giá cái tôi gia đình của các em. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy PCGD của cha mẹ kết hợp với sự quan tâm đến đời sống tình cảm của các con là yếu tố làm tăng lên tự đánh giá bản thân của học sinh. Một số yếu tố ảnh hưởng đến PCGD của cha mẹ bao gồm những yếu tố liên quan đến đặc điểm của trẻ: trẻ hướng ngoại, trẻ là con cả đánh giá cha mẹ có PCGD độc đoán hơn trẻ hướng nội, trẻ là con thứ. Tự đánh giá bản thân của học sinh chịu ảnh hưởng của các yếu tố như giới tính, kiểu người hướng nội – hướng ngoại, trường học và lớp học.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60266
Language: vi
Format Extent: 196 tr.
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005004.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.