Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60274
Title: Dạy học theo chủ đề liên quan đến ancol- Hóa học 11- nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Năng lực giải quyết vấn đề;Chương trình hoạt động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lí luận về quan điểm dạy học chủ đề, nguyên tắc thiết kế các chủ đề dạy học, các phương pháp dạy học. Nghiên cứu các khái niệm về năng lực, các biểu hiện, tiêu chí đánh giá, bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực GQVĐ của học sinh trước và sau thực nghiệm. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình (CT), cấu trúc sách giáo khoa (SGK) các bộ môn: Hoá học, Sinh học, Vật lí, Địa lí, Công nghệ 11 và Giáo dục công dân hiện hành để tìm các nội dung liên quan đến các vấn đề ancol. Tìm hiểu tình hình DH theo chủ đề ở cấp THPT tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Thiết kế các chủ đề và dạy thực nghiệm chủ đề đó đối với học sinh lớp 11 học ban cơ bản tại một số trường THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Description: 124 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60274
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002936.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.