Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60276
Title: Nhận thức của các nhà trị liệu tâm lý Việt Nam về liệu pháp trị liệu chú tâm : Luận văn ThS. Tâm lý học: 603104
Authors: Nguyễn, Hương Mai
Keywords: Liệu pháp tâm lý;Trị liệu tâm lý
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: Luận văn nghiên cứu về mức độ nhận thức của nhà trị liệu tâm lý Việt Nam về liệu pháp chú tâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 63% nhà trị liệu hiểu đúng định nghĩa về chú tâm. Về lợi ích của chú tâm, phần lớn các nhà tâm lý đồng ý chú tâm có tác động tích cực đến các vấn đề hướng nội như trầm cảm, lo âu, rối loạn stress sau sang chấn nhưng ít nhà trị liệu biết đến chú tâm còn có tác dụng với rối loạn hành vi và rối loạn nhân cách ranh giới. Hơn 80% số nhà trị liệu nắm rõ hai đặc điểm của chú tâm là không phán xét và chấp nhận, nhưng vẫn còn khá nhiều nhà trị liệu nhầm lẫn về các đặc điểm khác của chú tâm và cho rằng trạng thái trống rỗng hoặc thay thế bằng những suy nghĩ tốt đẹp cũng là đặc điểm của chú tâm. Bài tập hơi thở và liệu pháp nhận thức dựa trên chú tâm được các nhà trị liệu áp dụng nhiều nhất, tuy vậy, mức độ áp dụng vẫn còn rất hạn chế. Xét về mối quan hệ giữa các biến và mức độ nhận thức chú tâm, những nhà trị liệu trình độ học vấn càng cao, số năm thực hành chú tâm nhiều, được đào tạo ở môi trường học thuật, nhận thức về chú tâm sẽ tốt hơn. Những nhà trị liệu có nhận thức chú tâm cao hơn cũng sẽ có nhu cầu đào tạo về chú tâm nhiều hơn và tin tưởng vào sự phát triển của chú tâm trong tương lai. Phỏng vấn trường hợp ba nhà tâm lý có kinh nghiệm thực hành với chú tâm đã cho thấy họ đều chia sẻ những quan điểm chung về chú tâm như: chú tâm là quan sát và chấp nhận cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trong hiện tại, chú tâm mang lại những lợi ích không chỉ cho thân chủ mà còn cho cả nhà trị liệu, giúp xây dựng mối quan hệ trị liệu. Tuy vậy, cả ba nhà tâm lý đều cảm thấy những chương trình đào tạo chú tâm ở Việt Nam còn thiếu nhiều và chưa bài bản, chưa thể cung cấp đủ kiến thức cho nhà tâm lý, dẫn đến một vài khó khăn trong quá trình áp dụng chú tâm ở Việt Nam.
Description: 110 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60276
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002938.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.