Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60278
Title: Quản lý hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Phú Thọ: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Bạch, Hải Tuấn
Keywords: Hoạt động tự học;Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: Tác giả đã nghiêm túc nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý hoạt động tự học của học sinh trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú, điều tra thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh Phú Thọ; Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Description: 103 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60278
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002940.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.