Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60279
Title: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học thơ Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 (Ngữ văn 12, tập 1): Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Loan
Keywords: Ngữ văn;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: Luận văn đã được tiến hành nghiên cứu và đạt được một số kết quả sau: - Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về các vấn đề kĩ năng sống, dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn. Khảo sát thực trạng tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học các tác phẩm văn học nói chung và dạy học thơ Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 (Ngữ văn 12, tập 1) nói riêng. - Đề xuất các biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học thơ Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 (Ngữ văn 12, tập 1) bao gồm: sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp trực quan; kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật động não, kĩ thuật trình bày một phút; đưa ra các bước thực hiện một bài dạy tích hợp giáo dục kĩ năng sống. - Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi, chứng minh tính hiệu quả của các biện pháp sư phạm đã đề xuất.
Description: 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60279
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002941.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.