Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60284
Title: Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương Cacbon – Silic Hóa học 11 trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Đào, Hồng Hạnh
Keywords: Năng lực thực hành;Chương trình hoạt động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, làm rõ khái niệm, biểu hiện, vai trò của năng lực thực hành hóa học, các biện pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Điều tra thực trạng dạy và học của 55 GV và 2150 HS ở một số trường THPT thuộc huyện Mê Linh – Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh về việc phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương Cacbon – Silic Hóa học 11 làm cơ sở để tuyển chọn và xây dựng hệ thống thí nghiệm của chương, một số biện pháp sử dụng thí nghiệm hóa học để phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Thiết kế 02 giáo án bài dạy minh họa cho sự phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại 04 lớp 11 thuộc 2 trường THPT Tiền Phong và THPT Quang Minh thuộc huyện Mê Linh – Hà Nội (tiến hành 2 bài dạy thực nghiệm và 3 bài kiểm tra, chấm tổng 432 bài kiểm tra), xử lí thống kê kết quả bài kiểm tra, bảng kiểm quan sát của giáo viên và tự đánh giá của học sinh. - Qua kết quả thực , đã khẳng định tính hiệu quả, khả thi của đề tài.
Description: 122 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60284
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002945.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.