Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60287
Title: Quan niệm về con người trong triết học khai sáng Pháp
Authors: Phạm, Thị Thu Hương
Keywords: Triết học Pháp
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Trình bày một cách khái quát bối cảnh xã hội cũng như những tiền đề lý luận cho sự ra đời quan niệm về con người trong triết học Khai sáng Pháp. Phân tích, trình bày nội dung cơ bản của quan niệm về con người trong triết học Khai sáng Pháp qua một số triết gia tiêu biểu như Môngtéxkiơ, Rútxô, Điđrô. Phân tích những giá trị và hạn chế của quan niệm về con người trong triết học Khai sáng Pháp
Description: 88 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60287
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00993_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.