Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60288
Title: Quan niệm đạo đức trong chủ nghĩa hiện sinh
Authors: Nguyễn, Thị Như Huế
Keywords: Chủ nghĩa hiện sinh;Triết học;Đạo đức học
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Nêu bối cảnh, nguồn gốc ra đời quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh (CNHS). Phân tích quan niệm đạo đức học trong CNHS: quan niệm về thiện và ác, về trách nhiệm, về sự không trung thực và hèn nhát, về lương tâm và tội lỗi qua một số triết gia tiêu biểu. Làm rõ giá trị và hạn chế của quan niệm đạo đức học trong CNHS.
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60288
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01055_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.