Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60289
Title: Vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên ngành sư phạm ở Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trần, Thị Thu Huyền
Keywords: Đạo đức học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Hệ thống hóa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, từ đó xác định tầm quan trọng của việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cho sinh viên ngành sư phạm Thành phố Hà Nội hiện nay. Phân tích thực trạng công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cho sinh viên ngành sư phạm ở Thành phố Hà Nội trong thời gian qua và nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ngành sư phạm ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60289
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001191_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 757.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.