Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60297
Title: Quản lý thư viện và trung tâm thông tin : giáo trình dùng cho sinh viên ngành Thư viện - Thông tin
Authors: Nguyễn, Tiến Hiển
Keywords: Giáo trình;Quản lý thư viện;Thư viện học;Trung tâm thông tin
Issue Date: 2002
Publisher: H. : Đại học Văn Hóa Hà Nội
Description: 237 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60297
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_D0_19385.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.