Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60298
Title: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng
Keywords: Chủ nghĩa xã hội;Kinh tế;Đường lối cách mạng;Đảng cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHKTQD
Description: 271 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60298
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_D0_20672.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.