Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60300
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Cẩm Lan-
dc.date.accessioned2017-11-14T07:24:25Z-
dc.date.available2017-11-14T07:24:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60300-
dc.description48 tr.en_US
dc.description.abstract1. Xây đựng được hệ thống khái niệm theo quan điểm riêng và những vấn đề lý thuyết cơ bản làm chỗ dựa cho nghiên cứu. 2. Tổng quan điểm luận các nghiên cứu về phương ngữ đô thị và đa phương ngữ trên thế giới và ở Việt Nam, trên cơ sở đó, chỉ ra những nội dung nghiên cứu cụ thể khi nghiên cứu một phương ngữ đô thị. Đặc biệt, trên cơ sở tổng quan, đề tài chỉ ra những vấn đề đáng quan tâm trong nghiên cứu phương ngữ đô thị ở Việt Nam, làm vững chắc thêm lập luận về những lý do lựa chọn đề tài này. 3. Để làm cơ sở nghiên cứu trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội, đề tài đã phác thảo cảnh huống ngôn ngữ xã hội của địa bàn nghiên cứu. 4. Trên cơ sở coi tiếng Hà Nội là một thực thể có cấu trúc với hai thành tố cấu thành chủ yếu là tiếng Hà Nội đô thị (hành chức ở không gian đô thị Hà Nội) và tiếng Hà Nội nông thôn (hành chức ở không gian nông thôn Hà Nội, đề tài đã khảo sát khá kỹ lưỡng hai thành tố này thông qua một số nghiên cứu trường hợp cụ thể: (1) Tiếng Hà Nội đô thị 1 (Đặc trưng ngữ âm); Tiếng Hà Nội đô thị 2 (Ngôn ngữ giao tiếp của học sinh Hà Nội); Tiếng Hà Nội đô thị 3 (Đặ trưng ngữ vực của tiểu thương Hà Nội) và (2) Tiếng Hà Nội nông thôn 1 (Biến thể đánh dấu và các không gian hành chức), Tiếng Hà Nội nông thôn 2 (Biến thể đánh dấu và việc sử dụng chúng trong tiếng Hà Nội nông thôn). 5. Để tạo cái nhìn so sánh, chỉ ra độ tương phản rõ nét trong tiếng Hà Nội ở hai không gian trên, đề tài đã thực hiện được một nghiên cứu trường hợp chức năng dụng học của từ xưng hô trong ngôn ngữ giao tiếp của học sinh đô thị và nông thôn Hà Nội. Thông qua trường hợp này, đề tài đã bước đầu chỉ ra được những biểu hiện khác biệt cơ bản trong sử dụng ngôn ngữ giữa học sinh nông thôn và đô thị Hà Nội nói riêng, và nhìn rộng ra, giữa các tầng lớp xã hội nông thôn và đô thị Hà Nội nói chung. 6. Đề tài khép lại các nội dung nghiên cứu bằng một vấn đề được coi là thời sự trong tiếng Hà Nội hôm nay, đó là phác thảo trạng thái đa phương ngữ xã hội trong tiếng Hà Nội dưới ảnh hưởng của đô thị hoá. Đó là những kết quả cơ bản mà đề tài đã làm được. Với những kết quả được thể hiện qua 10 chương với 250 trang A4 (co chữ 12, cách dòng 1), mục tiêu đặt ra ban đầu đã được hoàn thành, đó là đã phác thảo được diện mạo của trạng thái đa phương ngữ xã hội trong tiếng Hà Nội hiện nay.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectHà Nộien_US
dc.subjectĐa phương ngữen_US
dc.titleNghiên cứu trạng thái đa phương ngữ xã hội trong tiếng Hà Nội hiện nay: Đề tài NCKH. QG.15.59en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000248.pdf
  • Description : 
  • Size : 626.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.