Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Thành Trung-
dc.date.accessioned2017-11-14T07:28:35Z-
dc.date.available2017-11-14T07:28:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60301-
dc.description75 tr.en_US
dc.description.abstractBacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum là một loài thuộc nhóm vi khuẩn B. subtilis. Do sở hữu nhiều đặc tính quý có lợi cho cây trồng, loài vi khuẩn này đang nhận được nhiều quan tâm nghiên cứu ứng dụng trong phòng trừ bệnh hại cây và tăng năng xuất cây trồng. 15 B. amyloliquefaciens subsp. plantarum phân lập được ở các vùng Hoàng Liên, Cúc Phương, Bạch Mã, Chư Yang Sin và Côn Đảo đã được phát hiện có hoạt tính kháng các loại nấm hại cây là Fusarium oxysporum, Sclerotium hydrophilum, Rhizoctonia solani, Phytophthora capsici và vi khuẩn gây bệnh bạc lá Xanthomonas oryzae. Hơn nữa, các chủng này còn có khả năng phân giải phosphate khó tan, sinh chất kích thích sinh trưởng thực vật IAA và sản sinh nhiều enzyme thủy phân như lipase, protease, amylase, CMCase, xylanase và chitinase. Phân tích đa dạng di truyền dựa trên kỹ thuật dấu vân tay rep - PCR sử dụng 2 mồi ERIC và GTG5 cho thấy mồi GTG5 phân tách tốt hơn mồi ERIC với số lượng kiểu gen tạo ra tương ứng là 13 và 8. Tổ hợp mô hình băng ADN của 2 loại mồi tạo ra 14 loại kiểu gen. Kết quả đa dạng di truyền đó được kiểm chứng bằng kỹ thuật giải trình tự đa gen của 2 chủng CP 1604 và SP 1901 với sự phân tách rõ ràng trên cây phân loại. Từ dịch nuôi cấy của chủng CP 1604, chất có hoạt tính kháng nấm Fusarium oxysporum và kháng khuẩn Xanthomonas oryzae đều có thể tách chiết được bằng phương pháp hấp phụ trong hạt amberlite-XAD7, chiết trong ethanol từ dịch đông khô, tủa ở pH thấp hoặc chiết bằng các dung môi hữu cơ là 1 - butanol và 2 - pentanol. Kết quả tinh sạch bằng HPLC cho thấy chất kháng nấm được thôi ra ở thời gian 5,328 phút và chất kháng khuẩn được thôi ra ở thời gian 15,313 phút. Bằng phương pháp phân tích khối phổ, chất kháng nấm được xác định là iturin A có trọng lượng phân tử là 1042 Da và chất kháng khuẩn là macrolactin A có trọng lượng phân tử là 402 Da. Chất kháng nấm bền nhiệt nhưng chất kháng khuẩn bị giảm hoạt tính rõ rệt khi bị xử lý ở 100oC trong thời gian 2 giờ. Cả hai chất này đều giảm hoạt tính ở pH axít nhưng duy trì hoạt tính ở pH bazơ. Hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn không thay đổi khi xử lý với các enzyme thủy phân là trypsin, α-chymotrypsin, amylase, lipase và proteinase K. Với khả năng sinh các loại enzyme thủy phân và sinh các chất có lợi cho cây trồng, các chủng CP 1604 có tiềm năng ứng dụng để tạo chế phẩm làm phân bón hữu cơ sinh học.en_US
dc.publisherH.: Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh họcen_US
dc.subjectKháng sinhen_US
dc.subjectPhương pháp tách chiếten_US
dc.titleNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciensb: Đề tài NCKH. QG.13.12en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000249.pdf
  • Description : 
  • Size : 903.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.