Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60302
Title: Nghiên cứu, áp dụng công nghệ tích hợp địa môi trường - địa sinh thái nhằm ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại một số điểm ở các lưu vực sông vùng Tây Bắc: Đề tài NCKH. KHCN-TB.02C/13-18
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Hà
Keywords: Môi trường;Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Hội Địa Hóa Việt Nam
Description: 379 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60302
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000250.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.