Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60302
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hoàng Hà-
dc.date.accessioned2017-11-14T07:35:05Z-
dc.date.available2017-11-14T07:35:05Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60302-
dc.description379 tr.en_US
dc.publisherH.: Hội Địa Hóa Việt Namen_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.subjectÔ nhiễm môi trườngen_US
dc.titleNghiên cứu, áp dụng công nghệ tích hợp địa môi trường - địa sinh thái nhằm ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại một số điểm ở các lưu vực sông vùng Tây Bắc: Đề tài NCKH. KHCN-TB.02C/13-18en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000250.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.