Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60334
Title: Quang học. Tập 1
Authors: Ngô Quốc Quýnh
Lê Thanh Hoạch
Keywords: Quang học;Sóng điện từ;Vật lý
Issue Date: 2002
Publisher: H.
Citation: 213 tr.
Abstract: Đại cương về sóng điện từ ánh sáng, giao thoa ánh sáng, các hiện tượng giao thoa ánh sáng, nhiễm xạ, sự phân cực, sự phận xạ, khúc xạ, ánh sáng trong môi trường dị hướng, hấp thụ, tán sắc và tán xạ, bức xạ nhiệt, tính chất hạt của ánh sáng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60334
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quang học.pdf
  • Description : 
  • Size : 76.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.