Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60542
Title: Mối quan hệ giữa phong cách giáo dục của cha mẹ và tính tự lập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Luận văn ThS. Tâm lý học: 603104
Authors: Trần, Thị Phượng
Keywords: Tâm lý học trẻ em;Trẻ em trước tuổi đến trường
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi được đánh giá có tính tự lập ở mức tương đối cao. Những biểu hiện của tính tự lập phần lớn thể hiện ở chức năng vận động và tự chăm sóc của trẻ và ít được thể hiện nhất ở những hoạt động tư duy, ngôn ngữ. Khi ở lớp có mức độ tự lập cao hơn so với khi ở nhà. Phong cách giáo dục dân chủ là phong cách giáo dục chủ đạo của đại đa số các bậc phụ huynh, sau đó là phong cách giáo dục độc đoán, được áp dụng ít nhất là phong cách giáo dục tự do. Có mối tương quan giữa phong cách giáo dục dân chủ của cha mẹ với tính tự lập của trẻ mẫu giáo , đó là mối tương quan thuận chiều. Phong cách giáo dục độc đoán và phong cách giáo dục tự do không có tương quan với tính tự lập của trẻ.
Description: 83 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60542
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004970.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.