Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60574
Title: Một số dẫn liệu bổ sung cho chi Gạo Bombax L. (Malvaceae- Bombacoideae) trong hệ thực vật Việt Nam
Other Titles: Some additional data to the genus Bombax L. (Malvaceae- Bombacoideae) for the flora of Vietnam
Authors: Phan, Kế Lộc
Nguyễn, Thị Nhung
Nguyễn, Thị Anh Duyên
Keywords: Hệ thực vật Việt Nam;chi Gạo Bombax L;Bombax cf. cambodiense Pierre;Bombax anceps Pierre;Bombax ceiba L;Bombax insigne Wall
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Gạo Bombax L. (Malvaceae- Bombacoideae) là một chi nhỏ gồm 8 loài phân bố ở vùng Cổ nhiệt đới. Cho đến nay, ở Việt Nam đã ghi nhận được 4 loài là B. albidum Gagnep., B. anceps Pierre, B. ceiba L. và B. insigne Wall. Mục đích của bài báo là góp phần bổ sung thành phần loài và sự phân bố của chi Gạo Bombax L. ở đây. Ba số hiệu mẫu thực vật khô của các loài mọc hoang dại và ba số hiệu cuả loài Hoa gạo trồng đã được thu thập, nghiên cứu và lưu trữ tại HNU. Lần đầu tiên đã bổ sung loài Gạo giống căm Bombax cf. cambodiense Pierre, tìm thêm điểm phân bố mới của loài Gạo trắng hồng Bombax anceps Pierre ở cách ly xa về phía bắc và mô tả bổ sung một số đặc điểm chủ yếu của bộ nhị đực và bộ nhị cái của Gạo hoa đỏ Bombax ceiba L. trồng. Sự có mặt của Bombax insigne Wall. chưa được xác nhận bằng mẫu vật.
Description: tr. 85-93
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60574
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(11).pdf
  • Description : 
  • Size : 378.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.