Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐàm, Đức Tiến-
dc.date.accessioned2017-12-07T02:33:00Z-
dc.date.available2017-12-07T02:33:00Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2588-1140.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60581-
dc.descriptiontr. 120-126en_US
dc.description.abstractKết quả nghiên cứu về rong biển đầm Thị Nai tỉnh Bình Định của đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phục hồi hệ sinh thái đầm, hồ ven biển đã bị suy thoái ở khu vực miền Trung”, Mã số KC.08.25/11-15 trong hai năm (2013 và 2014) tại 12 điểm khảo sát đã chỉ ra rằng, tại đầm Thị Nại hiện có 43 loài rong biển, thuộc 4 ngành là rong Lam (Cyanophyta), rong Đỏ (Rhodophyta), rong Nâu (Phaeophyta) và rong Lục (Chlorophyta). Trong số đó, rong Lam có 8 loài, chiếm 18,6% tổng số loài; rong Đỏ có 11 loài chiếm 25,6%; rong Nâu có 4 loài, 9,3% và rong Lục có 20 loài chiếm 46,5% tổng số loài. Số lượng loài tại các điểm nghiên cứu dao động trong khoảng 8 loài/điểm (điểm 4,13 và 18) đến 21 loài/điểm (điểm 10) và trung bình là 12,2 loài/điểm. Về mùa khô có 40 loài và mùa mưa có 30 loài (có 30 loài xuất hiện cả trong mùa mưa và mùa khô, chiếm 69, 8%). Hệ số tương đồng tại các điểm nghiên cứu dao động từ 0,10 (giữa điểm 11 và 17) đến 0,66 (giữa điểm 14 và 17) và trung bình là 0,28. Trong số 43 loài, có 39 lượt loài phân bố trên vùng triều và 35 lượt loài ở vùng dưới triều (có 31 loài phân bố ở cả vùng triều và dưới triều. Khu hệ rong biển đầm Thị Nại mang tính nhiệt đới.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 33;Số 4-
dc.subjectThị Nạien_US
dc.subjectloài,en_US
dc.subjectPhân bốen_US
dc.subjectThành phầnen_US
dc.subjectRong biểnen_US
dc.titleThành phần loài và phân bố của rong biển đầm Thị Nai, tỉnh Bình Địnhen_US
dc.title.alternativeSpecies Compositiom and Distribution of Seaweeds at Thi Nai Lagoon, Binh Dinh Provinceen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(17).pdf
  • Size : 235,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐàm, Đức Tiến-
  dc.date.accessioned2017-12-07T02:33:00Z-
  dc.date.available2017-12-07T02:33:00Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.issn2588-1140.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60581-
  dc.descriptiontr. 120-126en_US
  dc.description.abstractKết quả nghiên cứu về rong biển đầm Thị Nai tỉnh Bình Định của đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phục hồi hệ sinh thái đầm, hồ ven biển đã bị suy thoái ở khu vực miền Trung”, Mã số KC.08.25/11-15 trong hai năm (2013 và 2014) tại 12 điểm khảo sát đã chỉ ra rằng, tại đầm Thị Nại hiện có 43 loài rong biển, thuộc 4 ngành là rong Lam (Cyanophyta), rong Đỏ (Rhodophyta), rong Nâu (Phaeophyta) và rong Lục (Chlorophyta). Trong số đó, rong Lam có 8 loài, chiếm 18,6% tổng số loài; rong Đỏ có 11 loài chiếm 25,6%; rong Nâu có 4 loài, 9,3% và rong Lục có 20 loài chiếm 46,5% tổng số loài. Số lượng loài tại các điểm nghiên cứu dao động trong khoảng 8 loài/điểm (điểm 4,13 và 18) đến 21 loài/điểm (điểm 10) và trung bình là 12,2 loài/điểm. Về mùa khô có 40 loài và mùa mưa có 30 loài (có 30 loài xuất hiện cả trong mùa mưa và mùa khô, chiếm 69, 8%). Hệ số tương đồng tại các điểm nghiên cứu dao động từ 0,10 (giữa điểm 11 và 17) đến 0,66 (giữa điểm 14 và 17) và trung bình là 0,28. Trong số 43 loài, có 39 lượt loài phân bố trên vùng triều và 35 lượt loài ở vùng dưới triều (có 31 loài phân bố ở cả vùng triều và dưới triều. Khu hệ rong biển đầm Thị Nại mang tính nhiệt đới.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTập 33;Số 4-
  dc.subjectThị Nạien_US
  dc.subjectloài,en_US
  dc.subjectPhân bốen_US
  dc.subjectThành phầnen_US
  dc.subjectRong biểnen_US
  dc.titleThành phần loài và phân bố của rong biển đầm Thị Nai, tỉnh Bình Địnhen_US
  dc.title.alternativeSpecies Compositiom and Distribution of Seaweeds at Thi Nai Lagoon, Binh Dinh Provinceen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(17).pdf
  • Size : 235,55 kB

  • Format : Adobe PDF