Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60583
Title: Tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa flavonol synthase từ chè Trung Du Thái Nguyên
Other Titles: Cloning and Sequence Analysis of Gene Encoding Flavonol Synthase from Trung Du Teas Growing in Thai Nguyen
Authors: Hoàng, Thị Thu Yến
Keywords: Chè Trung Du;chè Trung Du xanh;chè Trung Du tím;Flavonol;Flavonol synthase;polyphenol
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa Flavonol synthase (FLS) từ 2 giống chè Trung Du xanh và tím. Gen FLS thu được có chiều dài 996 bp, mã hóa 331 amino acid. Kết quả so sánh trình nucleotide cho thấy gen FLS ở giống chè Trung Du tím và xanh có tổng số 13 nucleotide sai khác so với trình tự FLS công bố trên Genbank. Sự khác biệt trình tự nucleotide dẫn đến sự biến đổi trình tự amino acid ở một số motif chức năng quan trọng của FLS như motif đặc trưng cho siêu họ 2OG-Fe(II) oxygenase, motif PxxxIRxxx-EQP ở đầu N quyết định đến hoạt tính của FLS, motif CPQ/RPxLAL (205→212) là vị trí bám của 2-oxoglutarate. Các biến đổi về trình tự amino acid có ảnh hưởng đến hoạt tính của FLS như thế nào cần phải có những nghiên cứu sâu hơn. Gen FLS phân lập được là nguyên liệu phục vụ cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm làm sáng tỏ chức năng của enzyme này.
Description: tr. 127-136
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60583
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(19).pdf
  • Description : 
  • Size : 283.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.