Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Yến-
dc.date.accessioned2017-12-07T02:42:03Z-
dc.date.available2017-12-07T02:42:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2588-1140-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60583-
dc.descriptiontr. 127-136en_US
dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa Flavonol synthase (FLS) từ 2 giống chè Trung Du xanh và tím. Gen FLS thu được có chiều dài 996 bp, mã hóa 331 amino acid. Kết quả so sánh trình nucleotide cho thấy gen FLS ở giống chè Trung Du tím và xanh có tổng số 13 nucleotide sai khác so với trình tự FLS công bố trên Genbank. Sự khác biệt trình tự nucleotide dẫn đến sự biến đổi trình tự amino acid ở một số motif chức năng quan trọng của FLS như motif đặc trưng cho siêu họ 2OG-Fe(II) oxygenase, motif PxxxIRxxx-EQP ở đầu N quyết định đến hoạt tính của FLS, motif CPQ/RPxLAL (205→212) là vị trí bám của 2-oxoglutarate. Các biến đổi về trình tự amino acid có ảnh hưởng đến hoạt tính của FLS như thế nào cần phải có những nghiên cứu sâu hơn. Gen FLS phân lập được là nguyên liệu phục vụ cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm làm sáng tỏ chức năng của enzyme này.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 33;Số 4-
dc.subjectChè Trung Duen_US
dc.subjectchè Trung Du xanhen_US
dc.subjectchè Trung Du tímen_US
dc.subjectFlavonolen_US
dc.subjectFlavonol synthaseen_US
dc.subjectpolyphenolen_US
dc.titleTạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa flavonol synthase từ chè Trung Du Thái Nguyênen_US
dc.title.alternativeCloning and Sequence Analysis of Gene Encoding Flavonol Synthase from Trung Du Teas Growing in Thai Nguyenen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(19).pdf
  • Size : 283,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Yến-
  dc.date.accessioned2017-12-07T02:42:03Z-
  dc.date.available2017-12-07T02:42:03Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.issn2588-1140-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60583-
  dc.descriptiontr. 127-136en_US
  dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa Flavonol synthase (FLS) từ 2 giống chè Trung Du xanh và tím. Gen FLS thu được có chiều dài 996 bp, mã hóa 331 amino acid. Kết quả so sánh trình nucleotide cho thấy gen FLS ở giống chè Trung Du tím và xanh có tổng số 13 nucleotide sai khác so với trình tự FLS công bố trên Genbank. Sự khác biệt trình tự nucleotide dẫn đến sự biến đổi trình tự amino acid ở một số motif chức năng quan trọng của FLS như motif đặc trưng cho siêu họ 2OG-Fe(II) oxygenase, motif PxxxIRxxx-EQP ở đầu N quyết định đến hoạt tính của FLS, motif CPQ/RPxLAL (205→212) là vị trí bám của 2-oxoglutarate. Các biến đổi về trình tự amino acid có ảnh hưởng đến hoạt tính của FLS như thế nào cần phải có những nghiên cứu sâu hơn. Gen FLS phân lập được là nguyên liệu phục vụ cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm làm sáng tỏ chức năng của enzyme này.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTập 33;Số 4-
  dc.subjectChè Trung Duen_US
  dc.subjectchè Trung Du xanhen_US
  dc.subjectchè Trung Du tímen_US
  dc.subjectFlavonolen_US
  dc.subjectFlavonol synthaseen_US
  dc.subjectpolyphenolen_US
  dc.titleTạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa flavonol synthase từ chè Trung Du Thái Nguyênen_US
  dc.title.alternativeCloning and Sequence Analysis of Gene Encoding Flavonol Synthase from Trung Du Teas Growing in Thai Nguyenen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(19).pdf
  • Size : 283,65 kB

  • Format : Adobe PDF