Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60776
Title: Góp phần nghiên cứu phân loại chi Ráng màng (Hymenophyllum Sm.) họ Ráng màng Hymenophyllaceae) ở Việt Nam
Other Titles: Contribution to the classification study of Hymenophyllum Sm. in Vietnam
Authors: Phạm, Thị Hồng
Phan, Kế Lộc
Keywords: Ráng màng;Hymenophyllaceae;Hymenophyllum;HNU.
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 3
Abstract: Chi Ráng màng (Hymenophyllum Sm.) với khoảng 250 loài trên thế giới là chi có số lượng loài lớn nhất trong họ Ráng màng Hymenophyllaceae [1]. Theo các hệ thống phân loại trước đây, đặc điểm chẩn loại các loài trong chi là tổng bao dạng hai mảnh [2, 3]. Tuy nhiên, đến năm 2006, dựa trên phương pháp phân loại bằng hình thái kết hợp sinh học phân tử, A. Ebihara và đồng nghiệp đã đưa ra một cái nhìn mới về phát sinh chủng loại họ Ráng màng Hymenophyllaceae. Hệ thống này đã được chấp nhận và sử dụng bởi nhiều nhà thực vật trên thế giới. Theo đó, đặc điểm chuẩn loại các loài trong chi là thân rễ dạng bò, không lông hoặc có lông màu nhạt thưa thớt. Do vậy mà nhiều tổ hợp tên mới được hình thành, nhiều loài trước kia thuộc chi, nay chuyển sang chi khác [1]. Công trình này được thực hiện nhằm mục đích góp phần phân loại một cách có hệ thống và kiểm kê thành phần loài thuộc chi Ráng màng (Hymenophyllum Sm.) ở Việt Nam. Kết quả phân tích 258 số hiệu mẫu vật các taxon có liên quan, ghi nhận chi Ráng màng (Hymenophyllum Sm.) ở Việt Nam có 10 loài
Description: tr. 26-33
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60776
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(3).pdf
  • Description : 
  • Size : 308.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.