Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60789
Title: Phân tích chẩn đoán bệnh mạch vành dựa trên tín hiệu điện tâm đồ
Other Titles: Coronary Artery Disease Diagnosis Based on Electrocardiogram Signal Analysis
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân
Trần, Như Chí
Lê, Văn Chiều
Keywords: Điện tâm đồ;ECG;hội chứng dày tâm thất;hội chứng dày tâm nhĩ;xử lý tín hiệu
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 3
Abstract: Điện tâm đồ (ECG) ghi lại và biểu thị các xung điện trong quá trình hoạt động của tim. Nghiên cứu các đặc trưng trong tín hiệu điện tâm đồ để phát hiện ra những điểm bất thường của tim có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực y khoa. Báo cáo này trình bày phương pháp phát hiện hội chứng dày tâm thất và dày tâm nhĩ của tim trên cơ sở phân tích tín hiệu điện tâm đồ kết hợp với các đặc điểm của bệnh. Một chương trình thực hiện tự động phân tích tín hiệu ECG nhằm phát hiện hội chứng dày tâm thất và dày tâm nhĩ đã được phát triển và kiểm chứng với các mẫu tín hiệu ECG. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy kết quả chẩn đoán có độ chính xác cao, hứa hẹn khả năng tích hợp chương trình vào thiết bị đo ECG thực hiện sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán tự động
Description: tr. 1-9
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60789
ISSN: 2588-1140
Language: other
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 488.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.