Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60827
Title: Quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Thiên Hà Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Đỗ, Đăng Duy
Keywords: Quản lý nhân sự
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Nêu lên được thực trạng trong quản trị nhân lực tại công ty Thiên Hà Việt Nam, từ đó đưa ra được các biện pháp khắc phục.
Description: 79 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60827
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008634.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.