Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60862
Title: Nghiên cứu thiết kế và triển khai giải pháp giám sát cho hệ thống an ninh thông tin của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an thành phố Hà Nội.: Luận văn ThS. Quản trị an ninh phi truyền thống (Chương trình thí điểm)
Authors: Bùi, Ngọc Hạnh
Keywords: An toàn dữ liệu;An toàn công nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Nguy cơ, thực trạng, đề xuất giải pháp và triển khai hệ thống giám sát an ninh thông tin của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an thành phố Hà Nội.
Description: 66 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60862
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008669.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.