Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60887
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Đỗ, Đức Khánh
Keywords: Ngân hàng thương mại;Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Dựa trên phân tích thực trạng kết quả hoạt động và các kết quả thực nghiệm đã xác định các yếu tố ảnh hưởng và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố đó đến kết quả hoạt động của các NHTMCP đang niêm yết trên. Từ đó tác giả đã xác định được 3 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của NHTM: tính thanh khoản, hiệu quả quản lý và lạm phát.
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60887
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008694.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.