Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60888
Title: Quản lý ngân sách huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Trần, Quỳnh
Keywords: Ngân sách địa phương;Phân bố ngân sách và chi tiêu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Từ việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về công tác quản lý ngân sách ở Việt Nam, luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách ở huyện Hương Sơn; đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách huyện Hương Sơn.
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60888
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008695.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.