Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60890
Title: Quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Mai, Thị Hoa
Keywords: Tài chính công;Phân bổ ngân sách và chi tiêu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận chung về quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập. - Phân tích đánh giá, phản ánh được thực trạng quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo VN. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo VN.
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60890
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008697.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.