Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60894
Title: Phát triển du lịch sinh thái tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Hoàng, Mai Lê
Keywords: Du lịch sinh thái;Khía cạnh kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch sinh thái - Phân tích được thực trạng phát triển du lịch sinh thái ở Cô Tô, chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra được các giải pháp tiếp tục phát triển du lịch sinh thái ở Cô Tô trong thời gian tới. Các giải pháp có giá trị tham khảo.
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60894
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008701.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.