Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60895
Title: The influences of reward management on the performance of employees within Vietnam Banking sector - A case of BIDV = Nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của quản trị thi đua khen thưởng thúc đẩy năng suất lao động của cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Lê, Ngọc Minh Thu
Keywords: Quản lý nhân sự;Năng suất lao động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Khẳng định tầm quan trọng của việc quản trị thi đua khen thưởng trong việc thúc đẩy năng suất lao động trong doanh nghiệp. - Phân tích và đánh giá khách quan từ cách nhìn của cán bộ tại Ngân hàng BIDV. - Đưa ra các tiêu chuẩn và giải pháp nhằm tăng hiệu quả của việc quản trị thi đua khen thưởng tại Ngân hàng BIDV nói riêng và Ngành Ngân hàng nói chung.
Description: 65 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60895
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00051000232.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.