Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60899
Title: Solutions to increase numbers of K+ subcriber for the vietnam satellite digital television co., ltd. = Nghiên cứu giải pháp tăng số lượng thuê bao K+ Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh : 603401
Authors: Vũ, Anh Tuấn
Keywords: Quản trị doanh nghiệp;Truyền hình số
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Tóm tắt, sơ lược về tình hình kinh doanh, môi trường kinh doanh, thuận lợi và khó khăn. - Xây dựng được mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của Khách hàng đối với sản phẩm của K+. Phân tích được thực trạng vấn đề để xác định được những yếu tố tác động tới chất lượng dịch vụ của K+, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách hàng. - Đề xuất được một số giải pháp để tăng số lượng thuê bao
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60899
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00051000236.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.