Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60900
Title: Improve capacity for mid-level management team of Viettel Hanoi: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Nguyễn, Văn Linh
Keywords: Quản trị doanh nghiệp;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã chọn nhằm nghin cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ quản lý cấp trung của Viettel Hà Nội. Theo nhận định của tác giả thì luận văn có thể áp dụng vào thực tế tại Viettel Hà Nội trong thời gian từ 2017 đến 2022
Description: 66 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60900
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00051000237.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.