Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60902
Title: Branding and Integrating Marketing Communications to strengthen brand at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam = Thương hiệu và hoạt động truyền thông Marketing tổng hợp đẩy mạnh thương hiệu tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Marketing (Tiếp thị);Marketing ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận thực tiễn về thương hiệu và hoạt động truyền thông Marketing tổng hợp đẩy mạnh thương hiệu trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ tài trợ thương mại. - Xây dựng được mô hình nghiên cứu về xây dựng thương hiệu và hoạt động truyền thông marketing tổng hợp tại BIDV. Phân tích được thực trạng vấn đề để xác định được những yếu tố tác động tới nâng cao thương hiệu BIDV nói chung và thương hiệu của BIDV trong dịch vụ Tài trợ thương mại nói riêng. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao thương hiệu BIDV
Description: 76 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60902
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00051000239.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.