Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60908
Title: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01
Authors: Đỗ, Đức Minh
Keywords: Dạy học với sự hỗ trợ của máy tính;Chương trình hoạt động
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: - Về lý luận đã làm rõ các khái niệm: Quản lý, chức năng quản lý, quản lý hoạt động dạy học tiểu học, khái niệm công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, các yếu tố tác động đến. - Về thực tiễn đã tiến hành nghiên cứu điều tra thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn luận văn đã đề xuất các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Đề tài cũng đã phân tích được mối liên hệ giữa các biện pháp, khảo nghiệm về mặt nhận thức tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp.
Description: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60908
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002492.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.