Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60930
Title: Đổi mới chính sách sử dụng để nâng cao chất lượng phục vụ của Nhân lực Nghiên cứu và triển khai (R&D) tại Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Lương, Bảo Yến
Keywords: Nghiên cứu và triển khai;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hóa và tiếp tục bổ sung những cơ sở lý luận về chính sách sử dụng nhân lực Nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp; Vấn đề này thực sự cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa và vai trò quan trọng của hoạt động R&D tại các doanh nghiệp hiện nay. Thứ hai, luận văn tiến hành đánh giá các chính sách sử dụng nhân lực tại nhà máy In tiền Quốc gia: Chính sách quản lý nhân sự bị đóng khung trong các quy chế, quy định của doanh nghiệp nhà nước nên tồn tại nhiều bất cập như chế độ lương thưởng không hợp lý, phương thức quản lý lao động không phù hợp với tính chất công việc, cách phân bổ công việc và bố trí nhân lực chưa tương xứng… Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực chưa được bài bản và chuyên nghiệp, chưa có các hình thức khuyến khích học tập và quy chế sử dụng nhân lực sau đào tạo. Thứ ba, từ việc đánh giá thực trạng này, luận văn đã đề xuất một số giải pháp cho đổi mới chính sách sử dụng để nâng cao chất lượng phục vụ của nhân lực R&D tại nhà máy In tiền Quốc gia: Thay đổi chính sách quản lý nhân lực từ quản lý theo giờ làm việc hàng ngày sang quản lý theo kết quả công việc, tạo điều kiện chủ động về mặt thời gian làm việc cho nhân lực R&D do đặc thù công việc. Cần phải xây dựng quy chế trả lương mới phù hợp hơn với từng vị trí công việc. Bỏ chế độ khen thưởng quá hình thức thay bằng những quy chế khen thưởng thiết thực: tiền mặt, tạo điều kiện phát triển nghiên cứu… Xây dựng lại chính sách phân công công việc và đánh giá nhân lực chính xác, chặt chẽ hơn với các biểu mẫu đánh giá chất lượng nhân viên theo nhóm hoặc đánh giá cá nhân. Quy trình đào tạo cần gấp rút xây dựng thật chuyên nghiệp và bài bản với 04 bước chính: xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đào tạo. Quan tâm đào tạo đội ngũ chuyên trách làm công tác đào tạo cũng là một giải pháp thiết yếu để từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo. Đổi mới chính sách khuyến khích học tập và quy định về sử dụng nhân lực sau đào tạo.
Description: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60930
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005031.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.