Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60931
Title: Nghiên cứu công tác quản lý điểm đến du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình): Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Lê, Thị Hiệu
Keywords: Du lịch;Khía cạnh kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Đề tài nghiên cứu, làm rõ thực trạng phát triển, hoạt động quản lý điểm đến tại KDL Tam Cốc – Bích Động từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý điểm đến tại đây, góp phần phát triển KDL một cách hiệu quả và bền vững hơn. - Đề tài là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch và những người muốn tìm hiểu v ề quản lý điểm đến du lịch tại KDL Tam Cốc – Bích Động.
Description: 127 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60931
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005032.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.