Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHà, Tiến Linh-
dc.date.accessioned2017-12-29T03:53:01Z-
dc.date.available2017-12-29T03:53:01Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60937-
dc.description124 tr.en_US
dc.description.abstractLuận văn hướng đến giải quyết những nhiệm vụ: luận văn phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND;luận văn đánh giá thực trạng và nêu các vấn đề mới đặt ra; luận văn phân tích các nhân tố tác động; luận văn đề xuất nội dung và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND giai đoạn hiện nay.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectTư tưởngen_US
dc.subjectKhía cạnh chính trịen_US
dc.titleGiáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005036.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHà, Tiến Linh-
  dc.date.accessioned2017-12-29T03:53:01Z-
  dc.date.available2017-12-29T03:53:01Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60937-
  dc.description124 tr.en_US
  dc.description.abstractLuận văn hướng đến giải quyết những nhiệm vụ: luận văn phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND;luận văn đánh giá thực trạng và nêu các vấn đề mới đặt ra; luận văn phân tích các nhân tố tác động; luận văn đề xuất nội dung và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND giai đoạn hiện nay.en_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectTư tưởngen_US
  dc.subjectKhía cạnh chính trịen_US
  dc.titleGiáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005036.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF